Privacy

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het netwerk van HomeFinance Financieel Adviesgroep BV (HomeFinance). HomeFinance is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30208095 en gevestigd in Bilthoven / Utrecht. Uitgebreide contactgegevens vindt u op www.homefinance.nl/algemeen/contact.

Maakt u een vergelijking of berekening op deze website - of vraagt u een hypotheek, spaarrekening, lening of andere dienst aan? Dan kan het zijn dat u gegevens invult op onze website. Wat doen wij met die gegevens? We leggen het graag aan u uit in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van HomeFinance, tenzij anders vermeld.

Privacyverklaring HomeFinance

De volgende vragen over onze omgang met uw gegevens beantwoorden wij in deze privacyverklaring:

  • Welke gegevens gebruiken we van u?
  • Waarvoor gebruiken wij die gegevens?
  • Slaan wij uw gegevens op en zo ja, hoe lang bewaren we ze?
  • Verstrekken wij uw gegevens aan derden?
  • Hoe zit het met uw rechten rondom uw gegevens bij ons?

Welke gegevens gebruiken we van u?

Bij het maken van vergelijkingen en berekeningen voert u de gegevens in die wij nodig hebben om de vergelijking of berekening voor u te maken. Deze gegevens slaan wij niet op en worden daarna dus niet meer gebruikt.

Wilt u een financieel product aanvragen via onze site, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • u vult uw gegevens in op een formulier op onze site. Deze gegevens komen direct terecht bij de aanbieder en worden niet bij HomeFinance opgeslagen.
  • u wordt direct doorgestuurd naar de website van de betreffende aanbieder en vult daar uw gegevens in.

In beide situaties gaan uw persoonlijke gegevens direct aan de aanbieder, ze worden niet verzameld of opgeslagen bij HomeFinance.

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailservice vragen wij om uw naam en e-mailadres. Wilt u Rentemeldingen ontvangen, dan geeft u aan voor welke rekeningen u die wenst. Deze gegevens slaan wij wel op, zodat wij u de gewenste berichten kunnen mailen.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Heel eenvoudig: wij gebruiken uw gegevens om te doen wat u van ons vraagt. Het vergelijken van financiƫle producten om u te helpen de best passende hypotheek, spaarrekening of lening te vinden. Of het uitvoeren van een berekening om u te helpen bij uw financiƫle planning. Of het verzenden van de e-mails waar u zich voor inschrijft.

Slaan wij uw gegevens op en zo ja, hoe lang?

Wij slaan dus alleen gegevens op voor uw inschrijving voor de onze e-mailservice. Deze gegevens blijven opgeslagen zolang u ingeschreven blijft. Vanzelfsprekend kunt u zichzelf uitschrijven, waarna wij uw gegevens verwijderen.

Verstrekken wij uw gegevens aan derden?

Wij verstrekken zelf geen door ons opgeslagen gegevens van u aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld omdat politie of justitie daarom vragen).

Gegevens verstrekken aan aanbieder

Wel maken wij - zoals hierboven beschreven - voor aanvragen gebruik van invulformulieren op onze websites, waarvan de ingevulde gegevens automatisch naar de aanbieder gaan. Deze gegevens komen dan niet in ons bezit en worden ook niet bij ons opgeslagen.

Ook zijn er aanvragen waarbij wij u automatisch doorsturen naar de website van de betreffende aanbieder (bijvoorbeeld een bank, tussenpersoon, bemiddelingswebsite of verzekeraar). U vult daar uw persoonlijke gegevens in en verstrekt deze daarmee zelf aan de aanbieder. Ook deze gegevens komen niet in ons bezit.

Hoe zit het met uw rechten rondom uw gegevens bij ons?

Vanzelfsprekend heeft u het recht om de gegevens die wij van u opgeslagen hebben in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar privacy@homefinance.nl. Wij zullen daarbij om identificatie vragen om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen.

Klachten rondom uw privacy?

Heeft u klachten over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Laat het weten, we lossen het graag met u op. Lukt dat niet - dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring

Er zijn situaties waarin de privacyverklaring aangepast zal worden. Bijvoorbeeld als:

  • er iets verandert in wetten of regels,
  • er iets niet duidelijk blijkt te zijn in de verklaring, of
  • als wij nieuwe diensten ontwikkelen

De meest recente versie van onze privacyverklaring staat altijd op onze website. Deze laatste versie is van 25 mei 2018.